Staples - Business Partner Oplus във Facebook Oplus в Twitter
Абонамент за бюлетин
Празна кошница
0700 11 200

Общи условия

За Нас

Новини

Общи условия

Често Задавани Въпроси

Етичен кодекс

Контакти

Светът на марките

Партньори

Регламент за защита на личните данни

Общи Условия

Вашата регистрация в сайта OPlus.bg на О Плюс ЕООД ви дава право да ползвате услугата онлайн пазаруване при следните условия като потребител на услугите на O Plus.

I. Гаранция за опазване на личната информация

O Plus гарантира, че личните данни на потребителя няма да бъдат използвани за други цели, освен за извършване на процеса по доставката и изпращането на информационни бюлетини, нюзлетър и други съобщения, свързани с доставката на поръчаните от потребителя продукти и изпращането на съобщения свързани с промоции на O Plus или наши партньори. Личните данни се използват и за издаването на фактура и гаранция за закупения от потребителя продукт, както и за контакт за уточняване на детайли по поръчката.

II. Извършване на поръчката

Приемането на тези условия и попълването на данните във формата за отваряне на акаунт - Регистрация - финализира процеса на регистрация с натискането на бутона Изпрати. Покупката през онлайн системата на O Plus се осъществява след съгласието на потребителя и след последователното изпълнение на всички стъпки по процеса на поръчка и потвърждаването й с натискането на бутона Изпълни.

III. Изпълнение на поръчката

1. Поръчката се изпълнява като стартирането й се осъществява с финализиране на процеса на поръчване с натискането от потребителя на бутона Изпълни. Изпълнението й започва след като служител на фирмата започне нейното обработване и поръчката се изпрати към склада.

2. Обработването на поръчката започва най-късно през първия работен ден за фирмата и се реализира в рамките на 24 часа в работен за фирмата ден, освен в случаите на липса на наличности, за което потребителят ще бъде уведомен по оставения от потребителя телефонен номер.

3. Доставката се извършва в срок, който е свързан с вътрешния ред за изпълнение на доставките на O Plus и е съобразен със складовите наличности. В случай на отсъствие на заявената стока от наличностите в склада, потребителят се уведомява по телефона и се уточняват новите параметри по доставка.

4. Предаването на стоката се извършва с приемо-предавателен протокол и фактура.

5. Отговорност за съхранението и състоянието на стоката след предаването й на потребителя носи самия потребител. Потребителят се задължава да използва стоките, предвид тяхното предназначение и да спазва инструкциите за тяхното функциониране, съгласно приложената документация, където има такава.

6. Доставката не може да бъде гарантирана при обстоятелства извън контрола на OPlus или форсмажорни обстоятелства.

IV. Цени и Условия на заплащане

1. Стоките закупени от O Plus се заплащат по цени, които са в сила към момента на извършване на продажбата или по предварително писмени сключени договорености между потребителя и OPlus. Потребителят се съгласява, че промяната на цените на всички стоки е предмет на решение на OPlus и OPlus може едностранно да променя цените на стоките, които влизат в сила веднага след тяхното публикуване на сайта OPlus.bg.

2. Заплащането се извършва предварително или най-късно в момент на получаване на стоката, освен в случай на друга двустранна договореност между потребителя и O Plus и съобразено с действащото законодателство.

3. Доставката е безплатна за поръчка над 84 лв. с ДДС.

V. Промоции, отстъпки и подаръци

1. Отстъпки и промоции не се натрупват. Натрупват се само отстъпките при указани условия в 3. и 4.

2. Подаръци не се натрупват. Получава се само подаръкът за най-голямата сума при поръчка. Подарък за 2 кашона хартия се получава и с подарък поръчка над сума. Подарък поръчка над сума е само за онлайн поръчка.

3. Отстъпката за 2% при пазаруване от сайта не важи за цени по договор, специални цени, техника и консумативи.

4. Отстъпката съответно за 7%, 11%, 17% за картодържатели на М-Тел BUSINESS CLUB при пазаруване от сайта www.oplus.bg не важи за цени по договор, специални цени, техника и консумативи.

5. Подаръци се получават при липса на просрочени задължения в деня на доставка на поръчката или след тяхното погасяване.

VI. Рекламации

Рекламациите трябва да бъдат предявени в предвидените от закона срокове. Надминаването на тези срокове ще се счита за равносилно на приемането на стоката. Рекламации за липси на части от стоката и явни недостатъци се предявяват при приемане на стоката от потребителя. Стоките, които имат приложена гаранция подлежат на Условия на рекламация предвидени в търговската гаранция на производителя. Рекламациите се записват от O Plus и се предприемат необходимите действия съгласно действащото законодателство.

VII. Статус – проследяване и информация

Проследяването на статуса на стоката може да става на нашия тел. 0700 11 200. Потребителят има право да се обажда в офиса на O Plus, за да се информира по хода на направената поръчка. Потребителят е длъжен да осигури достъпен информационен канал за уведомяване относно хода на поръчката от страна на O Plus.

VIII. Отказ от договора за поръчка

1. Потребителят има право да се откаже от поръчката в рамките на 1 час в работен за фирмата ден след нейното пускане или при условие, че поръчаните продукти не са излезли от склада.

2. Потребителят има право да се откаже от договора и върне получената от O Plus пратка с поръчаните артикули в рамките на 7 (седем) работни дни, считани от момента на получаване на стоката. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид, да нямат допълнително инсталирани софтуерни продукти от потребителя (важи за IT техниката), да няма видимо нараняване на повърхността на стоката и опаковката да не бъде нарушена освен по начин, който е използван само за отварянето й.

3. Сумата по отказаната поръчка се възстановява в рамките на 30 работни дни след датата на нейния отказ.

IX. Сервиз

O Plus осъществява сервиз на закупените чрез сайта OPlus.bg стоки, само чрез оторизираните си партньори, по установения от производителя ред. Сервизните услуги се осъществяват безплатно ако са спазени гаранционните Условия на всеки продукт, закупен чрез сайта, който подлежи на гаранционно обслужване.

X. Ограничение на отговорностите

O Plus не носи отговорност за забавеното приемане или необоснования отказ от приемане на стоката от страна на потребителя. O Plus не носи отговорност за всички евентуални последици свързани с процеса на поръчката, както и евентуалните щети, загуби или пропуснати ползи причинени от неспазване сроковете и условия на доставка.

Правилата за Общи Условия подлежат на промяна, която влиза в сила след нейното публикуване на сайта OPlus.bg, като не са свързани с уведомяване на потребителя за промените в част или цялост на текста.